Jdi na obsah Jdi na menu
 


myslivci - péče o zvěř

 
Zvelebování honitby, zazvěřování, ochrana zvěře

 • Každoročně udržován styk s hlavními zemědělskými podnikateli, kde jsou činěny dohovory o včasné informovanosti o zamýšlených pracích při sečení pícnin a mulčování trvalých travních porostů, s cílem realizovat opatření k snížení škod na zvěři srnčí a drobné formou využití lovecky vedených psů k vyhledání mláďat a hnízd. Dále jsou v součinnosti s nimi přijímána účinná opatření k zabránění škod na porostech zemědělských plodin zvěří.

• V roce 2004 vypuštěno do honitby 125 ks bažantí zvěře v lokalitě „Útěchovské rákosí“
• Březen 2005– vypuštěno do lokality „Útěchovské rákosí“ 8 bažantích slepic a jeden kohout
• V roce 2005 vypuštěno do honitby v lokalitě „Útěchovské rákosí“ 200 ks 11-ti týdenních bažantů
• Duben 2005 – přemístění kryté pozorovatelny „Školařův hájek“ a její umístění na sz. okraj rákosí na Horním rybníku, květen - nově vybudována krytá pozorovatelna u „Školařového hájku“, září – nově vybudovaná krytá pozorovatelna v lese „Pod Tunelem“ a duben – srpen – nově vybudovány dva posedy, 8 ks zásyp, 1 ks krmelec, 2 ks samokrmítko pro srnčí zvěř
• Duben – červen 2005 - zrušení odchovny bažantích kuřat v pronajatém objektu býv. St. statku a vybudování nové voliéry pro odchov bažantích kuřat v lokalitě „Útěchovského vodojemu“
• Září 2005 – zakoupeny a zabudovány dva kusy umělé betonové liščí nory a opravena jedna umělá liščí nora,
• V březnu 2006 vypuštěno 11 ks dospělé bažantí zvěř (2 kohouti a 9 slepic) v lokalitě „Pod hrází Horního rybníka“ a dále bylo odchováno a vypuštěno do honitby-lokalita „Útěchovské rákosí“ 200 ks bažantích kuřat. 
• V r. 2007 odchováno a vypuštěno do honitby 58 bažantích kohoutů
• V r. 2008 do honitby vypuštěno 160 ks odchované bažantí zvěře
• Květen 2008 – provedena celková oprava krytých pozorovatelen „Spálená“ a „Martináskův včelín“
Konec KOROPTVE POLNÍ
 
          v únoru roku 2009 při sčítání stavů zvěře bylo v honitbě BORŠOV sčítáno 8 ks koroptví. Při sčítání v únoru 2010 již nebyl zjištěn výskyt koroptví. Tento stav je není zapříčiněn slabou péčí o tuto zvěř, která v se v honitbě vždy vyskytovala, ale neustálým sílícím tlakem hájených dravců (káně lesní, jestřáb lesní a výr velký), dále poměrně silným rozšířením Černé zvěře, která má svůj podíl na snižování stavů drobné zvěře v naší honitbě a určitě nevýznamný podíl na jejich zmizení má i systém zemědělské výroby (velké plochy a používání pesticidů na hubení škůdců na zemědělských plodinách.
         Každý z nás rád zejména navečer při pobytu v honitbě slyšel nám známé Čiřikání – BOHUŽEL, již jej asi nikdy neuslyšíme. honitba je opět chudší a myslivost rovněž tak, je nám to hodně líto.
• Každoroční ochrana zasetých plodin, zejména kukuřice před škodami černou zvěří formou položení pachových zradidel
• Červen 2010 – rozmístění pachových ohradníků oboustranně silnice č. 35 a silnice Mor. Třebová-Útěchov
• Září 2010 – výstavba kryté pozorovatelny na Horním rybníku (sz)